Zbiórka

W dniach od 16 do 26 października 2019 roku, zgodnie z zawołaniem na tegoroczny Dzień Papieski, wolontariusze z naszej szkoły przeprowadzili zbiórkę, w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele. Zebrane pieniądze wpłaciliśmy na konto fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z nadzieją, że spowodują one uśmiech choćby na jednej twarzy korzystających z tych środków stypendystów.

Pełnomocnik zbiórki – Monika Plewik