I + III miejsce w VIII Przeglądzie Piosenki Turystycznej

W VIII Przeglądzie Piosenki Turystycznej organizowanym w dniu 7 czerwca 2022 roku przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Czółnach wzięli udział uczniowie naszej szkoły: Lena Bartuzi 5b, Katarzyna Wójcicka 5b, Agata Jakubowska 5b oraz Piotr Jakubowski  7e i dziewczynki z klasy 1d (dwie grupy)

Celem konkursu było:

  1. Popularyzowanie piosenki turystycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkół podstawowych.
  2. Inspirowanie uczestników konkursu do rozwijania swoich talentów w dziedzinie muzyki.
  3. Wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów między  uczestnikami konkursu.
  4. Promocja talentów.

Jury brało pod uwagę dobór repertuaru i jego wykonanie (intonacja, dykcja), interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.

Doskonale z tymi wyzwaniami poradziły sobie:
Lena Bartuzi i Katarzyna Wójcicka - piosenką pt. „Przyjdzie taki dzień” - zdobyły I miejsce w kategorii zespół klas IV-VIII
dziewczynki z klasy 1d zdobyły ex aequo III miejsce w kategorii uczniów klasy I-III wykonując piosenki ,,Hej w góry” i ,,Mój świat”.

        Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych  muzycznych sukcesów.

Zdjęcia>>

Urszula Sobiepan
Anna Ambrożkiewicz