Pokaz historyczny „Wrzesień 1939, czyli rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita”

20 listopada uczniowie klas piątych oraz klasa VI D  wzięli udział w pokazie historycznym zaprezentowanym przez grupę artystyczną REKONSTRUKTO. Podczas wystąpienia omówiona została sytuacja międzynarodowa II Rzeczpospolitej, zaprezentowano etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, wspólnie z uczniami dokonano analizy ekwipunku i wyposażenia używanego podczas kampanii wrześniowej, przeprowadzono musztrę oraz zaprezentowano sprzęt bojowy i mundury. Pokazowi towarzyszyły eksperymenty i zabawy z udziałem publiczności.

Zdjęcia>>

Renata Krasula