Warsztaty edukacyjne z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

W ramach poznawania dorobku kulturowego mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę, uczniowie klasy II „c” i II „d” w dniach 5 i 7 grudnia wzięli udział w warsztatach edukacyjnych online organizowanych przez Muzeum POLIN.

Tematem przewodnim w kl. II „c” był film pt. ,,O Józefie i szabatowej rybie” a w klasie II „d”

,,Stara szafa. Opowieść o ratowaniu”.

 Były to bardzo ciekawe lekcje historii .

Zdjęcia>>

A. Ambrożkiewicz
A. Chojnacka
A. Rzedzicka