Podsumowanie innowacji pedagogicznej „Cudze chwalicie swego nie znacie”

        W I półroczu roku szkolnego 2022/2023 przez dzieci z klas 2 „d” i 3 „b” była realizowana innowacja pedagogiczna „Cudze chwalicie swego nie znacie”.

Cel główny - kształtowanie lokalnego patriotyzmu i pogłębianie więzi z własnym miejscem zamieszkania.

        Świetną okazją do przekazywania wiedzy na temat rodzimej kultury, bogactwa gminy, regionu były wycieczki, spotkania z ludźmi, spacery po miejscowości i rozmowy z mieszkańcami, praca własna uczniów. Podsumowaniem wszystkich działań był test wiedzy o Bełżycach.

Zdjęcia>>

A. Ambrożkiewicz
K. Bożym
A. Ćwiklińska