Świąteczna kartka dla Kombatantów

W okresie przedświątecznym dzieci ze świetlicy z klas 0-2 włączyły się do akcji „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna kartka dla Kombatantów. Organizatorem akcji był Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych przy współpracy z Fundacją im. Kazimierza Wielkiego. Celem było wzmocnienie więzi młodych pokoleń Polaków z Bohaterami walk o niepodległość, walczącymi przeciwko okupantowi niemieckiemu i sowieckiemu. Kartki świąteczne z życzeniami, które dzieci projektowały, przyniosły im dużo satysfakcji. Świadomość, że sprawią tym „gestem” przyjemność Bohaterom walczącym przeciwko okupantowi, dodatkowo zainspirowała je do dużej kreatywności.

Zdjęcia>>

 Beata Jęczeń
Urszula Widelska
Joanna Wapińska
Magdalena Lewandowska
Anna Mazurek
Andrzej Mazurek