V EDYCJA – OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA pt. „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj”

W grudniu uczniowie klasy II „d” i III „c” wzięli po raz kolejny udział w kampanii społecznej dla przedszkoli i szkół podstawowych „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj”.

   Organizatorem wysyłania kartek świątecznych jest Fundacja „Dbam o Mój Zasięg” z siedzibą w Gdańsku.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.

    Uczniowie pisali świąteczne życzenia dla swoich bliskich. Potem na poczcie samodzielnie kupili znaczki. Kartki z życzeniami powędrowały do adresatów.

Zdjęcia>>

A. Ambrożkiewicz
A. Bogusz
K. Bożym