Kursy autobusowe – rok szkolny 2022-2023 (zmiana od 04.01.2023)

Przywozy:

Śródpole, Wierzchowiska Górne, Wierzchowiska Stare, Wierzchowiska Dolne, Zalesie – 7.00
Chmielnik, Podole, Zosin, Jaroszewice - 7.00

Odwozy:

Poniedziałek , Wtorek:
Śródpole, Wierzchowiska Górne, Wierzchowiska Stare, Wierzchowiska Dolne, Zalesie - 15.20
Chmielnik, Podole (z wyłączeniem kierunku na Lublin) – 14.10
Chmielnik, Podole, Zosin, Jaroszewice - 15.20

Środa, Czwartek, Piątek:
Śródpole, Wierzchowiska Górne, Wierzchowiska Stare, Wierzchowiska Dolne, Zalesie – 14.30
Chmielnik, Podole, Zosin, Jaroszewice - 14.30

O wszelkich zmianach informacja będzie ukazywać się na bieżąco na stronie szkoły.