MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „MY FAIRY – TALE FRIEND” – MÓJ BAJKOWY PRZYJACIEL”

W grudniu 2022 r. dwoje uczniów z naszej szkoły z klasy 0 „c” wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie „My fairy – tale friend – mój bajkowy przyjaciel”. Organizatorem było Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Specjalnymi im. J. Porazińskiej w Radomiu. Konkurs dotyczył uczniów w wieku 5-6 lat. Głównym cel: popularyzacja literatury dziecięcej, budowanie zainteresowań czytelniczych, wykorzystanie postaci literackich w celu kształcenia społecznie wartościowych postaw oraz promowanie dziecięcych talentów. Pracę należało wykonać w formacie A3, stosując dowolną technikę. Uczestnicy Konkursu stworzyli bardzo kreatywne prace plastyczne. Ogłoszenie wyników nastąpi 13.01.2023 r.

Życzymy powodzenia!

Zdjęcia>>

Dorota Nowak, Aleksandra Mirosław