KL. I „c” W AKADEMII BEZPIECZNEGO PUCHATKA

akademia bezpicznego puchatka 2019

Od kilku już lat nasza szkoła realizuje treści Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Jest to program skierowany do uczniów  klas I szkoły podstawowej, obejmujący tematykę związaną

z bezpieczeństwem dzieci w czterech strefach:

  • na drodze
  • w domu
  • w szkole
  • w Internecie.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie kl. I „c” zostali zgłoszeni do XI edycji Akademii poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dzięki czemu otrzymaliśmy niezbędne do realizacji materiały edukacyjne - materiały dla nauczyciela wraz ze scenariuszami, pomoce dydaktyczne, filmy, karty pracy dla uczniów, prezentację dla rodziców. Program realizowaliśmy od października, a w piątek – 29 listopada, rozwiązaliśmy Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Uczniowie naszej klasy spisali się świetnie, wykazali się dużą wiedzą w zakresie bezpiecznych zachowań.

Końcowym etapem realizacji programu  było wypełnienie przez nas Ankiety Podsumowującej, która umożliwiła uczniom kl. I „c” otrzymanie dyplomów, a szkole certyfikatu.

Bożena Watras – wychowawca kl. I „c”