XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

jjjjjjjj.pngUWAGA KONKURS !!!
XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym dla uczniów szkół podstawowych - 2023

Poleski Park Narodowy i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym.

Konkurs składa się z etapu szkolnego, okręgowego i ogólnopolskiego w dwóch grupach:

  • I - klasy III - V
  • II - klasy VI –VIII
    Tematyka konkursu o Poleskim Parku Narodowym:
  • sieć obszarów  Natura 2000 w rejonie Poleskiego Parku Narodowego,
  • flora i fauna Parku,
  • środowisko geograficzne Parku,
  • ochrona przyrody.

Uczestnicy winni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu edukacji ekologicznej, sozologicznej, regionalnej i turystycznej.

Etap szkolny odbędzie się 27  marca 2023 roku o godz. 14.25  w sali nr 48
Konkurs na etapie szkolnym odbędzie się w formie pisemnej (test składa się z zadań zamkniętych i otwartych).
 
Szkoła do kolejnego etapu wytypuje 3 uczniów w każdej kategorii, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

Za zajęcie w etapie szkolnym:

 I miejsca    -      ocena celująca *

II i III miejsca   -    ocena bardzo dobra *

Uczniowie, którzy osiągną wynik testu (ponad 50% pozytywnych odpowiedzi) nagrodzeni zostaną plusem (+) za aktywność z przyrody, biologii lub geografii.

Zgłoszenia do etapu szkolnego u p. Marzeny Plewik, p. Moniki Wójcik, p. Anety Żydek i p. Piotra Żuka do 24 marca (piątek).