WIZYTA MYŚLIWEGO

3 marca 2023 r. zerowiaki gościły Pana Jerzego Nowakowskiego członka Koła Łowieckiego „Bażant”. Myśliwy opowiedział, jak łowczy opiekują się zwierzętami oraz pokazał prezentację multimedialną na temat ptaków i zwierząt żyjących na naszych polach i w lasach. Dzieci dowiedziały się, co to takiego: klępa, basior czy łoszak. Czy poroże jelenia rosną tylko jeden raz w życiu zwierzęcia? I czy olbrzymi łoś potrafi nurkować?

Usłyszały głosy ptaków i zwierząt łownych w Polsce oraz poznały ich wizerunki.

Dziękujemy panu Jerzemu Nowakowskiemu za przeprowadzenie interesującej lekcji przyrodniczej i ciekawe konkursy.

Zdjęcia>>

Ewa Karwowska
Aleksandra Mirosław
Beata Zięba