POCZTÓWKI Z BEŁŻYC SĄ JUŻ GOTOWE DO WYSŁANIA…

Uczniowie klasy II „a” biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie „Wymiany Pocztówkowej” pomiędzy szkołami z całej Polski. Aby prawidłowo zrealizować zadanie, drugoklasiści zakupili na poczcie pocztówki z wizerunkiem miasta Bełżyce oraz koperty i znaczki pocztowe. Następnie, podczas zajęć lekcyjnych przystąpili do samodzielnego wypisania pozdrowień, kolejno - zaadresowali kopertę do uczniów z innych szkół, napisali adresy zwrotne oraz przykleili znaczki. Adresując koperty, dzieci miały okazję do zapoznania się z lokalizacją szkół na mapie Polski. Uczniów czeka teraz wycieczka na pocztę. Z niecierpliwością oczekują na pocztówki wysłane przez ich rówieśników z różnych zakątków Polski.

Zdjęcia>>

Dorota Nowak i Anna Marcewicz