WYJAZD KLAS VIII NA TARGI EDUKACYJNE DO LUBLINA

10 marca uczniowie klas VIII odwiedzili Targi Edukacyjne w Lublinie. Targi Edukacyjne to największe wydarzenie o tym charakterze we wschodniej Polsce. W trakcie spotkania zaprezentowało się około stu szkół i uczelni. Targi Lublin były miejscem prezentacji szerokiej oferty edukacyjnej publicznych i prywatnych szkół oraz uczelni, także w zakresie oferty produktów, usług i rozwiązań dla placówek edukacyjnych i uczącej się młodzieży.

Targi Edukacyjne to wydarzenie dedykowane przede wszystkim uczniom stojącym przed wyborem szkoły ponadpodstawowej lub uczelni. Podczas ich trwania nasi uczniowie mogli porozmawiać z przedstawicielami poszczególnych placówek, poobserwować ciekawe doświadczenia naukowe, czy wyjaśnić wszelkie wątpliwości co do ścieżki swojego dalszego kształcenia. W programie targów, poza stoiskami poszczególnych szkół, znalazły się także między innymi koncerty, wystawa nietypowych pojazdów oraz pokazy np. z udzielania pierwszej pomocy oraz musztry wojskowej.

Dzięki zebranym ulotkom promującym placówki edukacyjne na szkolnym korytarzu powstała gazetka.

Zdjęcia>>