Udział w konferencji historycznej

W bieżącym roku upłynęło 75 lat od pierwszej wywózki żołnierzy AK, BCH i NSZ oraz innych formacji niepodległościowych do łagrów NKWD w rejonie Borowicz i Swierdłowska. 18 listopada 1944 roku wyjechał z Lublina drugi transport żołnierzy z Lubelszczyzny. W  zespole łagrów przetrzymywano 5795 osób - polskich obywateli, żołnierzy walczących o wolność Polski. Co dziewiąty stracił życie w wyniku katorżniczej pracy i nieludzkich warunków bytowych.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w historycznej konferencji. Odbyła się ona w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Zdjęcia>>