Warsztaty psychoedukacyjne „Co to jest stres?”

Dzieci tak samo, jak dorośli doświadczają w swoim życiu rozmaitych sytuacji stresowych, także objawy stresu i przeżywane negatywne emocje są u nich podobne. Dysponują one jednak znacznie mniejszymi możliwościami zrozumienia źródła stresu i sposobu radzenia sobie z nim. Potencjalnie każda zmiana – niezależnie od tego, czy jej konsekwencje są pozytywne, czy negatywne – bywa dla dzieci stresująca.

        Młodszy wiek szkolny stanowi jeden z krytycznych okresów ontogenezy pod względem doświadczania stresu, m.in. z uwagi na przejście dziecka do środowiska szkolnego, zwiększenie wymagań związanych z nauką, nabywanie nowych kompetencji i umiejętności, takich jak czytanie, pisanie i liczenie, ograniczenie aktywności fizycznej, upór i nieposłuszeństwo, zazdrość o miłość i uwagę rodziców, samokrytycyzm i zwiększoną samoświadomość.

    Na spotkaniach z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach Panią K. Plewik uczniowie klasy II „d”, III „a” i III „b” wspólnie opracowali definicję stresu , jego objawy i przyczyny. W praktycznych działaniach pokazywali, jak reagują na stres, która część ciała za to odpowiada. Prowadząca wyjaśniała, że reakcje stresowe są u każdego człowieka w większym lub mniejszym stopniu. Dzieci podawały przykłady sytuacji najbardziej je stresujących. Zajęcia zakończono zabawą „odstresowującą”, która była jednocześnie ewaluacją.

  A jak radzić sobie ze stresem to kolejny cykl spotkań z Panią Kazimierą.

Zdjęcia>>

A. Ambrożkiewicz
K. Bożym
A. Ćwiklińska
D. Niewczas