Warsztaty psychoedukacje ,,Jak radzić sobie ze stresem?” cz. 2

   Na kolejnym spotkaniu z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach Panią K. Plewik uczniowie klasy II „c”, II „d”, III „a” i III „b” wspólnie szukali odpowiedzi na pytanie ,,Jak radzić sobie ze stresem?”.

W praktycznych działaniach wykonali mapę własnych pomysłów radzenia sobie w sytuacjach stresujących. A muzyka relaksacyjna na zakończenie zajęć pozwoliła uczniom bezstresowo spędzić dzień w szkole.

Zdjęcia>>

A. Ambrożkiewicz
K. Bożym
A. Chojnacka
A. Ćwiklińska
D. Niewczas
A. Rzedzicka