Pogadanka na temat odpowiedzialności karnej nieletnich

18 maja 2023 r. dla klas V-VIII została przeprowadzona pogadanka przez panię Elżbietę Konowałek z Wydziału Prewencji Policji w Lublinie oraz dzielnicowego aspiranta Wojciecha Sito. Tematem pogadanki była odpowiedzialność karna nieletnich wobec przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, a także niebezpieczeństw związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol, paleniem papierosów). Uczniowie dowiedzieli się o odpowiedzialności karnej nieletnich wobec prawa, konsekwencji prawnych czynów karalnych oraz czynów świadczących o demoralizacji za zachowanie i działania w różnych miejscach, także w szkole. Nasi goście uświadomili uczniom o grożących im niebezpieczeństwach, związanych z przemocą rówieśniczą.

Omówione zostały konsekwencje zachowań agresywnych w stosunku do swoich rówieśników, a także cyberprzemocą, narkomanią, piciem alkoholu, paleniem papierosów. Poruszono również zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną za wymuszenia i rozboje, za niszczenie mienia prywatnego i społecznego, wspomniano także o rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji, czy fotografii na portalach internetowych. Akcja ma na celu wymianę doświadczeń z wybranych dziedzin dotyczących bezpieczeństwa oraz podniesienie świadomości prawnej nieletnich uczniów.

Zdjęcia>>

Anna Dyguś – pedagog szkolny