MIKOŁAJ W FILHARMONII

Piątek, 6 grudnia, był naprawdę super dniem dla uczniów kl. I „c”.

Był okazją nie tylko do wspólnego świętowania spotkania z Mikołajem przy dźwiękach muzyki, ale też do zapoznania się z brzmieniem instrumentów podczas koncertu w Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego. W myśl starej prawdy, iż „dobrej muzyce niepotrzebne są słowa – wystarczy, kiedy instrumenty mają coś do przekazania”, poddaliśmy się wpływowi zbawiennych dźwięków instrumentów oraz naszej wyobraźni.

Tegoroczny „Mikołaj w Filharmonii” przyniósł nam opowieść jednocześnie ilustrowaną muzyką o pewnym odważnym chłopcu i jego przyjaciołach. 

,,Piotruś i wilk” to niezwykle popularna bajka, skomponowana w 1936 roku przez Sergiusza Prokofiewa. Różne instrumenty wcieliły się muzycznie w poszczególnych bohaterów, a muzyczne motywy zobrazowały charakter poszczególnych postaci. Usłyszeliśmy jak Ptaszek wypowiada się poprzez dźwięki fletu, Kaczka – oboju, Kot – klarnetu, Wilk – waltorni czy Dziadek – fagotu. Razem z Piotrusiem przeżyliśmy niesamowitą muzyczną przygodę.

Koncertowi towarzyszyła wystawa malarstwa „W krainie natchnień” Anny Celińskiej - Banaszek, którą mogliśmy podziwiać w foyer.

Sposób odbioru sztuki przez uczniów kl. I „c”, ich wspaniałe zachowanie w Filharmonii zasługuje za uznanie i podziw. Jesteśmy z nich dumni!

Zdjęcia>>

Bożena Watras – wychowawca kl. I „c”

Urszula Król – pedagog specjalny