"Oddycham nosem cały rok" - zajęcia profilaktyki logopedycznej

L

Zajęcia z profilaktyki logopedycznej
„Oddycham nosem cały rok - profilaktyka dobrego oddychania jako fundament pięknej wymowy”

dla kl. 0

Klasa

Data

Godzina

0 A

27.11.2023

(poniedziałek)

9:30

0 B

27.11.2023

(poniedziałek)

ok. 10:30

0 C

04.12.2023

(poniedziałek)

9:30

0 D

04.12.2023

(poniedziałek)

ok. 10:30

Prowadzący: Pani Marzena Taramas – logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach.