KONCERT ŚWIĄTECZNY “JANA 8, 12”

Podczas styczniowego Koncertu Świątecznego wystąpiły muzyczne szkolne zespoły: Gaudium i Gaudeamus. Uczniowie zaprezentowali się w tradycyjnych kolędach, jak również zaśpiewali współczesne utwory dotyczące tajemnicy Narodzenia Pańskiego, min.: Zapłonęła gwiazda, Emmanuel, Święty Józef, Mary did You know?, Niech Bóg dziś pokój ześle Wam. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka, wiceburmistrz Anna Ostasz, kurator regionalny Projektu Akademii Chóralnej - “Śpiewająca Polska” i prodziekan Wydziału Artystycznego UMCS Małgorzata Nowak. Koncertu wysłuchali także wychowawcy, nauczyciele, rodziny chórzystów i sympatycy chóralnego śpiewania. Dyrektor Lucyna Sobczak w imieniu Rady Rodziców i obecnego na sali przewodniczącego Rady Rodziców Adama Sieńko, przekazała młodym śpiewakom słodkie upominki. Całe spotkanie poprowadziła śpiewająca Edyta Anasiewicz, a za techniczną realizację odpowiadał niezawodny Andrzej Pietraś.

Zdjęcia>>