Pamiętamy o Was – Powstańcy 1863 roku…

Powstanie Styczniowe – polskie powstanie, które zorganizowano przeciwko Imperium Rosyjskiemu i ogłoszono Manifestem z dnia 22 stycznia w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wybuchło ono w 1863 r. i trwało do jesieni 1864 r. Powstańcy, mimo słabego uzbrojenia oraz braków kadrowych, atakowali rosyjskie placówki praktycznie na terenie całego Królestwa Polskiego.

W naszym mieście uformowano oddział miejscowych Bohaterów, którzy pod dowództwem Tomasza Wierzbickiego wyruszyli do Puław i Kazimierza Dolnego, aby dołączyć do innych oddziałów. 22 stycznia 1863 r. wieczorem w Kazimierzu pojawili się powstańcy. Była to dość liczna grupa licząca około 560 osób, które zaprzysięgły sobie braterstwo oraz walkę na śmierć i życie. Dowodził nimi dwudziestoletni Leon Frankowski, który sprawował dowództwo nad siłami zbrojnymi na Lubelszczyźnie. 

Po zakończeniu walk Polaków dotknęły liczne represje – konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje, a przede wszystkim aktywna rusyfikacja. Za udział w powstaniu władze carskie skazały na śmierć co najmniej 669 osób. Na zesłanie skazano przynajmniej 38 tysięcy Polaków.

Za udział mieszkańców naszego miasta w powstaniu Bełżyce straciły w 1869 r. prawa miejskie. Odzyskały je w roku 1958. 

Powstanie umocniło polską świadomość narodową, miało też wpływ na dążenia niepodległościowe następnego pokolenia.

Młodzi historycy z naszej szkoły zapalili znicze i oddali hołd weteranowi tamtych dni Józefowi Szfajgrowi, którego mogiła znajduje się na bełżyckim cmentarzu.

Zdjęcia>>