Harmonogram spotkań nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów klas 4-8 w dniu 15.02.2024 r.

  1. Dyżury:

- nauczycieli:  godzina 16.00-17.00 (pokój nauczycielski),

- pedagoga:  godzina 16.00-17.00 (pokój nauczycielski),

Spotkania rodziców/prawnych opiekunów z wychowawcami w salach zgodnie z poniższym przydziałem.

klasa

wychowawca

sala

godzina

4a

p. Ewa Pietrzyk

40

17.00

4b

p. Jarosław Górka

34

17.00

4c

p. Anna Pac-Smoła

36

17.00

4d

p. Ewelina Gajowiak

38

17.00

5a

p. Anna Woźniak

37

17.00

5b

p. Anna Wójtowicz

29

17.00

5c

p. Marzena Gąska

44

17.00

6a

p. Michał Dyguś

48

17.00

6b

p. Urszula Pawłowska

39

17.00

6c

p. Urszula Sobiepan

49

17.00

6d

p. Anna Chawrylak

30

17.00

7a

p. Krystyna Weiss

46

17.00

7b

p. Katarzyna Brewczak

41

17.00

7c

p. Aneta Żydek

43

17.00

8a

p. Paulina Pańko  (13.02.2024 r.)

48

16.30