KONKURS „JESTEM BEZPIECZNY” ROZSTRZYGNIĘTY

Realizowany przez Komendę Miejską Policji w Lublinie konkurs „Jestem Bezpieczny” został rozstrzygnięty. Zadaniem uczniów szkół podstawowych z Lublina i powiatu lubelskiego było rozwiązanie testu oraz własnoręczne wykonanie prac plastycznych o tematyce bezpieczeństwa.

Wczoraj tj. 22 maja, w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie odbył się finał konkursu. Uczniowie mieli za zadanie wykazać się wiedzą prewencyjną oraz zaprezentować pracę plastyczną. Dodatkowo musieli przygotować prezentację szkoły i bezpieczne hasło.

Konkurs wiedzy prewencyjnej „Jestem Bezpieczny” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych miasta Lublin i powiatu lubelskiego. Szkołę reprezentuje drużyna składająca się z trzech uczniów (z klas IV, V i VI), którzy zostali wyłonieni w ramach szkolnych eliminacji. Naszą szkołę dumnie reprezentowali: Gabriela Drozd z kl. IV „a”, Antoni Wójtowicz z kl. V „a” oraz Natalia Plewik z kl. VI „c”.

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy dotyczącej bezpiecznych zachowań w domu, szkole i na ulicy oraz rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw. Uczniowie dzięki projektowi mogą utrwalić w świadomości pozytywne postawy wobec poszanowania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczestnictwo w konkursie ma również przybliżyć wiedzę na temat działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz nauczyć radzenia sobie w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

Na koniec Komendant Miejski Policji w Lublinie p.o. nadkom. Adam Beczek oraz policjanci i pracownicy Wydziału Prewencji, Ruchu Drogowego KMP w Lublinie, Przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin, ROPS Lublin oraz Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie złożyli gratulacje zwycięzcom oraz wyróżnionym. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody.

Zdjęcia>>

Koordynatorzy:
Anna Dyguś
Urszula Sobiepan
Edyta Rząd