Podsumowanie realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Klasa w terenie” w klasie III „b”

W trakcie roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy III „b” zrealizowali wszystkie zadania zaplanowane w projekcie ,,Klasa w terenie”. Głównym celem było promowanie edukacji na świeżym powietrzu. Nauka w terenie to ulubiona forma poznawania świata przez dzieci. Angażuje ona wszystkie zmysły, rozbudza ciekawość i mobilizuje do twórczych rozwiązań. Potwierdzeniem naszych dokonań jest uzyskanie certyfikatu z realizacji projektu.

Zdjęcia>>

Elżbieta Gontarczyk
Dorota Nowak