SMOK w Bełżycach

W naszej szkole kontynuujemy już od trzech lat zajęcia z koszykówki w ramach Ogólnopolskiego Programu SMOK.

Zajęcia są prowadzone dla trzech grup dziewcząt: II klasa, II klasa oraz IV-V klasa.

Celem programu w pierwszym etapie dla najmłodszych dziewcząt jest kształtowanie wzorców ruchowych, zdolności koordynacyjnych, kształtowanie sprawności ogólnej, gibkości, zwinności oraz najłatwiejszych do opanowania umiejętności technicznych.

Zajęcia dla starszych roczników mają na celu przygotowanie uczniów do treningu na wyższym poziomie, podnoszenie sprawności ogólnej poprzez kształtowanie koordynacji ruchowej, siły mięśniowej, a także doskonalenie wcześniej poznanych elementów technicznych.

Zdjęcia>>

Andrzej Mazurek
Tomasz Bojar
Jarosław Górka