Ścieżka przyrodnicza „Kleniewo” oraz warsztaty robienia pizzy

Uczniowie klasy I „b” odbyli lekcję przyrody, przechodząc ścieżkę przyrodniczą „Kleniewo”, która została wytyczona na obszarze Chodelskiego Chronionego Krajobrazu, biegnie wzdłuż rzeki Chodelki, dochodzi do rozlewiska i platformy widokowej. Podczas spaceru zapoznawali się z informacjami zamieszczonymi na 16 tablicach edukacyjnych, z których dowiedzieli się m.in. jakie ptaki, zwierzęta, drzewa, krzewy, grzyby można spotkać w tym miejscu, jak zbudowany jest las i do czego służy.

Drugim punktem wycieczki były warsztaty przygotowywania pizzy w Nowej Piwnicy Smaku w Opolu Lubelskim, podczas których dzieci zapoznały się ze sposobem wyrobu pizzy oraz własnoręcznie ją przygotowały.

Zdjęcia>>

Beata Zięba
Wioletta Rzezak-Wesołowska