UDZIAŁ UCZENNIC Z NASZEJ SZKOŁY W KONKURSACH PLASTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH KRAJÓW NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO

Konkurs „Z tego słyną Niemcy” zorganizowany był przez Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie. Zadanie polegało na plastycznym przedstawieniu tematu konkursu. Do udziału przystąpiło dwie uczennice z klasy III „c”: Gabriela Czech i Antonina Osipowicz oraz cztery uczennice z kl. VII „a”: Katarzyna Kozińska, Zuzanna Paśnik, Kaja Stępień i Laura Tymińska. Wszystkie uczestniczki otrzymały dyplomy oraz pochwały.

W tym roku szkolnym odbył się również inny konkurs plastyczny dotyczący krajów niemieckojęzycznych: „Moi przyjaciele DACHL” zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oddział w Lublinie. Przystąpiło do niego trzy uczennice z kl. VII „a”: Zuzanna Czech, Blanka Skawińska oraz Iga Zawadzka.

Cieszymy się z aktywności i mamy nadzieję na równie aktywny udział w konkursach w przyszłym roku szkolnym.

Zdjęcia>>

Urszula Widelska