Rocznica egzekucji mieszkańców Bełżyc i Podola 1944 roku

7 czerwca 2024 roku odbyły się w Bełżycach obchody 80. rocznicy egzekucji mieszkańców Bełżyc i Podola, która miała miejsce w czasie II wojny światowej, 9 czerwca 1944 roku. Uroczystości rozpoczęły się od spotkania przy pomniku Matki Bożej Partyzanckiej. Pamięć bohaterów, niewinnych ofiar hitlerowskiego terroru, uczczono modlitwą, złożeniem kwiatów oraz zapaleniem zniczy przez delegacje powiatowe, gminne oraz środowiska kombatanckie.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach. Widowisko poetycko – muzyczne  przybliżyło tragiczne wydarzenia sprzed 80 lat, które rozegrały się na bełżyckim Rynku. Była to wspaniała lekcja historii i patriotyzmu.

W uroczystości wzięli udział: burmistrz Joanna Kaznowska, ks. proboszcz Janusz Zań, ks. Mariusz Nakonieczny, radni powiatu: Zofia Ptasznik, Marcin Olszak oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich.

Będziemy pamiętać o naszych bohaterach i kultywować ich pamięć, ponieważ wiemy, że naród, który pamięta o swojej przeszłości i uczy młode pokolenia patriotyzmu, przetrwa nawet najtrudniejsze momenty w dziejach.

W uroczystości wykorzystane zostały elementy nagłośnienia zakupione w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości.

Zdjęcia>>

#LaboratoriumPrzyszłości #LaboratoriumPrzyszłości

Anna Woźniak