"Z ekonomią za pan brat"- nietypowa lekcja matematyki

W ramach wprowadzonej w naszej szkole innowacji "Z ekonomią za pan brat", udziałem uczniów w programie "Ekonomia na co dzień" oraz udziałem w Szkolnej Grze Internetowej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych i fundację GPW pod patronatem NBP, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w dniu  6.03.2020 r zostało zorganizowane dla uczniów klasy 7a i 7c  spotkanie z przedstawicielem Banku PKO Bp panią Eweliną Kilijańską. Pani E. Kilijańska jest doradcą klienta osobistego i prywatnego. Ponadto zajmuje się klientami dysponującymi dużymi zasobami finansowymi, którzy posiadają rachunki maklerskie i inwestują środki pieniężne na giełdzie. Na zajęciach uczniowie zapoznali się z pojęciami takimi jak PKB, inflacja, bezrobocie, stopy procentowe, cykl koniunkturalny, hossa, bessa, spółki, akcje oraz prowadzili dyskusje na temat korzyści i zagrożeń dotyczących inwestowania na giełdzie. Zapoznali się także z produktami Banku PKO Bp przygotowanymi dla klientów w ich wieku. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a uczniowie zapoznali się z wiedzą, którą wykorzystają w Konkursie internetowym "Podejmuję korzystne decyzje" w ramach programu "Ekonomia na co dzień", który zacznie się już 9 marca 2020 r. Życzymy im samych trafnych odpowiedzi!

Zdjęcia>>

Dorota Ścibak, Marzena Gąska i Anna Chawrylak