Kolejne międzynarodowe projekty eTwinning za nami!

W mijającym roku szkolnym klasa 3 b uczestniczyła w dwóch międzynarodowych projektach w ramach programu europejskiej współpracy szkół eTwinning.

W październiku dołączyliśmy do projektu „Discovering the flavours of Europe”, w którym uczestniczyły szkoły z: Polski, Turcji, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Portugalii, Ukrainy, Włoch i Litwy. Projekt dotyczył żywności – charakterystycznych dla danego kraju składników jedzenia, tradycyjnych potraw i wielu innych aspektów związanych z kuchnią narodową. Podczas jego trwania mówiliśmy o tym jak działa nasz układ pokarmowy i co pomaga nam trawić, przedstawialiśmy przepis na tradycyjne polskie danie wigilijne (uszka z kapustą i grzybami - https://docs.google.com/presentation/d/1ju71WXYx46MP6VhvLH1ubzG7dTConeLQP1711lUUS3o/edit?usp=sharing), własnoręcznie wykonywaliśmy i wysyłaliśmy kartki świąteczne otrzymując mnóstwo życzeń świątecznych od zespołów z pozostałych krajów, łącznie z drobnymi upominkami, a także dekorowaliśmy świąteczne pierniczki. Organizowaliśmy pracę w zespole międzynarodowym, którego zadaniem było przedstawienie dzieł sztuki danego kraju, przedstawiających jedzenie lub scenę z jedzeniem. Już dziś wiemy, że projekt ten otrzymał Krajową Odznakę Jakości. https://twinspace.etwinning.net/90382

 W projekcie „Tree of English Words”, do którego przystąpiliśmy we wrześniu, wzięło udział aż 31 szkół i blisko 300 uczniów z: Turcji, Polski, Hiszpanii, Portugalii, Czech, Rumunii i Włoch. Jego głównymi założeniami było opanowanie proponowanego słownictwa związanego z porami roku w atrakcyjny i jednocześnie efektywny sposób. Nie sposób wymienić jak wiele aktywności i narzędzi wykorzystywaliśmy do wykonania prac projektowych! Przedstawialiśmy siebie i swoją szkołę, projektowaliśmy plakat (Canva https://www.canva.com/pl_pl/tworzyc/plakaty/), rysowaliśmy słownictwo związane z jesienią i umieszczaliśmy je na dużym drzewie przygotowanym z brystolu, wykonywaliśmy szereg ćwiczeń i gier interaktywnych z użyciem opracowywanego słownictwa (m.in. Wordwall, Educandy), przed Bożym Narodzeniem własnoręcznie wykonywaliśmy, a następnie wysyłaliśmy kartki z życzeniami świątecznymi. Gromadziliśmy słownictwo związane z zimą, a następnie wykonywaliśmy obrazy wyrazowe (WordArt), opracowywaliśmy w formie ilustracji proste idiomy w języku angielskim, za pomocą ankiety wybieraliśmy najpiękniejsze zdjęcia zrobione z okien, kiedy szkoły były już zamknięte i uczyliśmy się zdalnie. Mogliśmy wyrazić naszą opinię o projekcie za pomocą narzędzia Mentimeter, a na koniec opracowaliśmy nasz wspólny projektowy słownik w aplikacji WriteReader i skrót projektu na wirtualnej tablicy AWWapp . Dzięki atrakcyjnym narzędziom, a także świadomości, że uczymy się razem z innymi dziećmi z różnych krajów, poznawane słownictwo na pewno zostanie z nami na dłużej, a opinie o projekcie, które pojawiały się najczęściej to: „wonderful” (wspaniały), „interesting” (ciekawy) i „enjoyable” (miły, przyjemny). https://twinspace.etwinning.net/92573/home

Zdjęcia>>