Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków obchodzony jest od 2001 r.  26 września z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. W naszej szkole po raz pierwszy przyłączyliśmy się do tych obchodów w tym roku. Nasze przedsięwzięcia zaczęły się już w poniedziałek 16 września.  W piątek, 13 września została ogłoszona zabawa w kolory. Codziennie, aż do 25 września, losowaliśmy jeden kraj europejski. Następnego dnia, chętni uczniowie ubierali się w kolory flagi tego kraju. Od poniedziałku 23 września, do środy 25 września, uczniowie brali udział w quizie QR na temat języków. Finał naszych obchodów odbył się w czwartek, 26 września na sali gimnastycznej. Uczniowie klas 5 przygotowali występy artystyczne, a uczniowie klasy 7a materiał filmowy z przeprowadzonej sondy ulicznej. Głównym punktem programu był konkurs wiedzy „Jesteśmy Europejczykami”.

Z pytaniami dotyczącymi podstawowych wiadomości o Unii Europejskiej, znajomość obiektów, symboli, danych geograficznych, słynnych osób z poszczególnych krajów oraz podstawowych informacji związanych z kulturą danego kraju, zmierzyli się siódmoklasiści. Wykazali się naprawdę dużą wiedzą! Zwyciężyli uczniowie klasy 7c. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Dodatkowo, spośród prawidłowych kart odpowiedzi quizu QR wylosowano jedną, której autor również otrzymał nagrodę.

Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Serdecznie dziękujemy.

Zdjęcia>>

Magdalena Snop