Bezpieczna droga do szkoły

W początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej, jak każdego roku, policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania kontrolno-prewencyjne wspierane działaniami profilaktycznymi. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w rejonach szkół oraz na drogach, prowadzących do szkół i placówek oświatowo–wychowawczych.

W naszej szkole tj. 7 października 2020 r. uczniowie klas III i IV wzięli udział właśnie w takim spotkaniu,  które miało charakter edukacyjno – informacyjny, a poprowadził je mł. asp. Wojciech Sito.
Pan dzielnicowy przypomniał naszym wychowankom zagadnienia dotyczące obowiązujących zasad poruszania się po drodze, w tym przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz wskazał najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Przypomniał również o potrzebie noszenia elementów odblaskowych.

Owe spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji Policji „Bezpieczna droga do szkoły”. Uczniowie obejrzeli również film dydaktyczny nawiązujący do bezpieczeństwa.

Anna Dyguś

Ewa Karwowska