XIX WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ ANIOŁ”

W listopadzie uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym „Mój Anioł”, zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie. Celem przedsięwzięcia było wychowanie przez sztukę do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, inspirowanie do kreatywności i własnej pracy twórczej  oraz odkrywanie młodych talentów. Tematyka prac związana była z Aniołami, z ich działalnością w życiu człowieka, szczególnie w obecnym, trudnym czasie dla społeczeństwa ze względu na zagrożenie zdrowia i życia każdego człowieka.

Zdjęcia>>

                                                                                        D. Nowak, B. Zięba, A. Skurska, A. Mazurek