Kampania archeologiczna w ramach projektu „UKRYTE DZIEDZICTWO. CO KRYJE POLSKA ZIEMIA.”

Projekt „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia” - to ogólnopolska kampania archeologiczna poruszająca temat polskiego dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi i pracy archeologów, a także promocja tych działań w społeczeństwie. Realizowany w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”, skierowany  jest do szkół, instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży, a przygotowane materiały do realizacji zajęć  kształtują  wśród młodych odbiorców świadomość obywatelską oraz właściwy model postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego.

       Nasza szkoła III c   przystąpiła  również do tego projektu. W klasie  przeprowadziłam zajęcia z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez organizatorów .Uczniowie uczestniczyli w  zajęcia tematycznych i warsztaty historyczne(online) ,utrwalili  pojęcia: archeologia, zabytek archeologiczny, wykopaliska. Dowiedzieli się jaki jest cel prowadzenia wykopalisk oraz jak należy postąpić z przypadkowo odnalezionym zabytkiem archeologicznym. Ponadto wcielili się w rolę archeologów i dokonali inwentaryzacji „współczesnego zabytku” archeologicznego.   

           Uczniowie doskonale wywiązali się ze swojego zadania. Jestem przekonana, że wśród nich znajduje się przyszły – przynajmniej jeden - archeolog…

Zdjęcia>>

Anna Ambrożkiewicz