Idą święta, nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj

„Idą święta, nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj”- pod tym hasłem uczniowie klas Ic i IIIc po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej. 40 kartek z życzeniami świątecznymi i drobnym, słodkim upominkiem trafi do podopiecznych Osrodka Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie. Celem akcji  jest zwrócenie uwagi jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. 

Zdjęcia>>

                   Ambrożkiewicz Anna

Bogusz Anna