SUKCES MATEUSZA, UCZNIA KL. II „c” W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „Bezpieczny w ruchu drogowym przez cały rok”

Uczniowie kl. II „c” zawsze bardzo chętnie wyrażają swoją wielopłaszczyznową kreatywność i ekspresję poprzez udział w różnego rodzaju akcjach i konkursach, zarówno szkolnych jak i pozaszkolnych. Odpowiedzią na ogłoszony 17 września, na stronie Lubelskiego  Kuratorium Oświaty, konkurs plastyczny o zasięgu wojewódzkim pn. „Bezpieczny w ruchu drogowym przez cały rok” był najpierw udział uczniów w cyklu zajęć edukacyjnych na temat codziennych zachowań w ruchu drogowym, a później samodzielne wykonanie wielu prac plastycznych inspirowanych zajęciami. Niektóre z nich zostały udostępnione organizatorowi konkursu.

Praca naszego Mateusza zyskała uznanie komisji konkursowej. Brawo Mateusz! Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni!

Organizatorem konkursu był Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie oraz Polski Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy w Lublinie.

Celem tego przedsięwzięcia było propagowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz edukacja i popularyzacja wiedzy wśród najmłodszych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zdjęcia>>

Bożena Watras – wychowawca kl. II „c”