Wizyta na Majdanku

04 października uczniowie klas: VIII a i VIII b odwiedzili miejsce pamięci i Muzeum na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku.

Choć Muzeum powstało jesienią 1944 roku, dziś na jego terenie z dawnej zabudowy obozu pozostało około 70 obiektów, w tym komory gazowe, łaźnie, piece krematoryjne, rowy egzekucyjne oraz baraki mieszkalne na III polu. Zachowane zostały także pierwotne trakty dróg obozowych.

Najliczniejszymi grupami więźniów Majdanka byli Żydzi z Polski i z państw Europy Zachodniej, Polacy i obywatele byłego Związku Radzieckiego. Łącznie przetrzymywano tu przedstawicieli około 30 narodowości, według szacunków około 150 tysięcy osób.

Na skutek masowej eksterminacji w komorach gazowych i rozstrzeliwań, a także w wyniku morderczej pracy, chorób i fatalnych warunków bytowych, życie na Majdanku straciło około 80 tysięcy osób, w tym blisko 60 tysięcy Żydów. Aby zatrzeć ślady zbrodni, zwłoki pomordowanych spalano w krematoriach i na stosach spaleniskowych.

Po zwiedzaniu miejsca pamięci, młodzież złożyła kwiaty i zapaliła symboliczne znicze, aby oddać hołd ofiarom nazizmu.

Renata Krasula

Zdjęcia>>

Ryc. 1. Pomnik Brama; fot. P. Maciuk

(http://muzea.ngo24.eu/web/lubelski-lublin-majdanek2.html [data dostępu: 8.10.2019])

Ryc. 2. Instalacja Shrine wg projektu T. Mysłowskiego; fot. P. Maciuk

(http://muzea.ngo24.eu/web/lubelski-lublin-majdanek2.html [data dostępu: 8.10.2019])

Ryc. 3. Mauzoleum z prochami ofiar; fot. P. Maciuk

(http://muzea.ngo24.eu/web/lubelski-lublin-majdanek2.html [data dostępu: 8.10.2019])