"Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci" - podsumowanie akcji

W dniach od 15 do 22.02.2021r. nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie ekologicznym ,,Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” we współpracy z Green Office Ecologic. Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. W zbiórce zebraliśmy 770 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i dzięki temu szkoła otrzymała bon w wysokości 77 zł do wykorzystania na cele szkolne. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i pełne zaangażowanie w akcję zbiórki elektroodpadów.

Zdjęcia>>

Anna Ambrożkiewicz