Program "Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu"

W roku szkolnym 2020/2021 w II półroczu uczniowie klasy III c brali udział w IV edycji Ogólnopolskiego Programu "Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu" pod patronatem Fundacji Szkoła na Widelcu. Program ,,Dobrze Jemy” jest poświęcony w całości tematyce związanej z edukacją żywieniowo-kulinarną. Zgodnie z założeniami projektu, realizacja działania skupiona była na edukacji żywieniowej, zwiększaniu świadomości społeczeństwa i promowaniu zdrowego trybu życia. Na stronie organizatora znajdowały  się scenariusze zajęć, filmy, karty pracy, które posłuży  do przeprowadzenia zajęć.

My wykonaliśmy:

Realizując projekt dzieci miały możliwość wykonania samodzielnie zdrowych past na kanapki, wymyślonych przez siebie śmiesznych zwierzaków, posmakować ich, propagując w ten sposób zdrowy styl odżywiania.

Nasze działania możne zobaczyć na  :  https://dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl/dzialania-szkol/

Anna Ambrożkiewicz