BohaterON – włącz historię!

W tym roku, po raz czwarty wzięliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im kartek będących dowodem na to, że pamiętamy…

 

Przypomnijmy ideę akcji:

„Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom. Niestety, wśród kolejnych pokoleń świadomość jego znaczenia stopniowo zanika. W tym samym czasie odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z bezpośredniej perspektywy. Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek – akcja BohaterON pozwala każdemu na wyrażenie tego w symboliczny sposób.”

Przypomnijmy cele akcji:

„Projekt ma na celu edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm.”

Zdjęcia>>

Renata Krasula

Anna Pac-Smoła

oraz klasa V D