KONKURS NA WYKONANIE WIELKANOCNEGO BARANKA I NAJPIĘKNIEJSZEJ PISANKI

KONKURS NA WYKONANIE WIELKANOCNEGO BARANKA I NAJPIĘKNIEJSZEJ PISANKI dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.

1.Cele konkursu:

- Kultywowanie tradycji Wielkanocnych,

- Rozwijanie wrażliwości kulturowej,

- Rozwijanie inwencji twórczej i zdolności plastycznych,

- Umożliwienie  rywalizacji oraz współzawodnictwa.

2. Uczniowie wykonują pisanki i baranki wielkanocne dowolną techniką z trwałych materiałów w formie przestrzennej.

3.Praca trwale oznaczona metryczką:

 Imię i nazwisko zapisane drukowanymi literami oraz klasa.

4.Prace należy dostarczyć do Biblioteki Szkolnej, do 26 marca 2020r.

5. Powołana komisja oceni wkład pracy ucznia, walory estetyczne i plastyczne.

6. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych:

Klasy 0-III (3 miejsca)

Klasy IV- VIII (3 miejsca).

7.Uroczyste wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa odbędą się przed Świętami Wielkanocnymi, a wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

8. Prace konkursowe przechodzą na rzecz szkoły i będą przekazane na kiermasz świąteczny.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Ks. Łukasz Kukier

Alina Nizioł,

Dorota Nowak,

Katarzyna Woś