OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2021 „Święty Mikołaj w oczach dzieci”

Z przyjemnością chcemy poinformować, iż kilkunastu uczniów z klas I-VII z naszej szkoły wzięło udział w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego (Dziedzictwo św. Mikołaja widziane oczami dzieci). Organizatorami w/w przedsięwzięcia byli: Kuria Metropolitarna, Parafia pw. św. Mikołaja, SP nr 19, Centrum Spotkania Kultur, a także Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo (wszystkie instytucje mieszczą się w Lublinie). Celem konkursu było m.in.: pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry, rozwijanie wrażliwości na drugiego człowieka, dzielenie się z innymi dobrami materialnymi i duchowymi, a także budowanie pojęcia „świętości”. Prace należało wykonać dowolną techniką oraz wysłać do Organizatora metodą elektroniczną wraz opisem. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 listopada 2021 r. Dziękujemy serdecznie uczniom za wzięcie udziału, a przede wszystkim za włożenie ogromnego wysiłku w wykonanie bardzo ciekawych prac plastycznych. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Zdjęcia>>

D. Nowak, A. Piłat, M. Plewik