Stroik Bożonarodzeniowy

szkolny konkurs bozonarodzeniowy 2021

Regulamin konkursu:

Stroik  Bożonarodzeniowy

 1. Organizatorzy:

Ewa Karwowska, Agata Skurska, Samorząd Uczniowski.

 1. Cele konkursu:
 • Rozwijanie zdolności twórczych;
 • Kształtowanie umiejętności manualnych;
 • Kultywowanie tradycji świątecznych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych;
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym;
 • Promowanie talentów uczniów naszej szkoły.
 1. Zasady uczestnictwa:

Konkurs obejmuje wykonanie stroików bożonarodzeniowych,

 • Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

- dzieci młodsze – dla klas 0-IV – prace mogą być wykonywane rodzinnie,

- dzieci starsze – dla klas V-VIII – prace wykonywane samodzielnie.

 • Technika wykonania prac dowolna;
 • Termin składania prac: 16.12.2021 r.
 • Prace przekazane zostaną na kiermasz świąteczny
 1. Kryteria oceny:
 • Pomysłowość;
 • Estetyka wykonania pracy;
 • Nieszablonowe podejście do zagadnienia świąt Bożego Narodzenia;
 • Samodzielność wykonania.
 1. Nagrody:
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają uwagi pozytywne;
 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.