V SZKOLNY KONKURS: „BOŻE NARODZENIE W WITRAŻU”

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów oraz ich rodziców

 do udziału w konkursie:

 • Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej oraz ich rodziców.
 •  Prace wykonane na czarnym brystolu o dowolnym formacie (nie mniejszym niż A3), podklejone kolorową bibułą do witraży. Obraz w orientacji pionowej.
 • Termin oddania prac: 16.12.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:

 • Wszyscy uczniowie otrzymają pochwały i dyplomy za udział w konkursie;
 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, a ich rodzice dyplomy.
 •  Wręczenie nagród nastąpi w ostatnim przedświątecznym tygodniu.

Prace konkursowe zostaną wykorzystane jako element dekoracji świątecznej w naszej szkole. Więcej informacji o konkursie na stronie naszej szkoły.

Monika Plewik i Edyta Rząd

Regulamin:

 1. Organizatorzy: Monika Plewik i Edyta Rząd– nauczyciele w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
 2. Cele konkursu:
 • Rozwijanie zdolności twórczych;
 • Kształtowanie umiejętności manualnych;
 • Kultywowanie tradycji świątecznych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Wspólne spędzanie czasu dzieci i rodziców.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV – VIII  szkoły podstawowej oraz ich rodziców.
 • Technika wykonania prac:

 Prace wykonane na czarnym arkuszu o dowolnym  formacie  (nie mniejszym niż A3), podklejone kolorową bibułą do witraży. Obraz w orientacji pionowej.

 • Termin oddania prac: 16.12.2021 r.
 • Praca powinna być oznaczona małą karteczką, na której powinno znaleźć się: imię, nazwisko i klasa autora oraz imię i nazwisko współpracującego rodzica lub rodziców.
 1. Kryteria oceny:
 • Pomysłowość;
 • Estetyka wykonania pracy;
 • Zgodność z tematem;
 1. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
 • Wszyscy uczniowie otrzymają pochwały i dyplomy za udział w konkursie;
 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, a ich rodzice dyplomy.
 • Wyniki konkursu ukażą się na stronie szkoły, a wręczenie nagród nastąpi w ostatnim przedświątecznym tygodniu.