17 MARCA – DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA – PATRONA IRLANDII

Zapraszamy do udziału w obchodach Dnia Świętego Patryka w naszej szkole.

Każdy może się przyłączyć do świętowania przychodząc do szkoły w zielonych ubraniach.

Zachęcamy również do udziału w konkursie plastyczno-językowym organizowanym z okazji obchodów Dnia Świętego Patryka.

Konkurs polega na wykonaniu plakatu o tematyce związanej ze Świętym Patrykiem – patronem Irlandii oraz ciekawostkami i symbolami związanymi z obchodami tego święta.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie konkursu na stronie szkoły.

Prace należy dostarczyć organizatorom w terminie do 20 marca 2022 r.

Organizatorzy:

  Wioletta Rzezak-Wesołowska

Magdalena Snop

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs plastyczno-językowy z okazji obchodów Dnia Świętego Patryka

Założenia ogólne konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej w kategoriach wiekowych:
  Uczniowie klas 1 - 3
  II. Uczniowie klas 4 - 8
 • Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego: Wioletta Rzezak-Wesołowska, Magdalena Snop

Cele konkursu:

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim;
 • motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych;
 • poznanie kultury krajów anglojęzycznych;
 • zapoznanie i utrwalanie słownictwa związanego z dniem Świętego Patryka;
 • poznanie ciekawostek dotyczących obchodów dnia patrona Irlandii;
 • zachęcanie do korzystania z różnego rodzaju słowników;
 • ćwiczenie poprawnej pisowni;
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych;
 • rozbudzanie wyobraźni twórczej;
 • umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich uzdolnień, promowanie talentów uczniów naszej szkoły.

1. Przedmiot oceny pracy konkursowej:

Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej dotyczącej Irlandii, Świętego Patryka oraz symboli związanych z obchodami tego święta:

- uczniowie klas I-III wykonują  plakat (format min. A4),  na którym umieszczają zdjęcia, rysunki Irlandii, Świętego Patryka oraz symboli związane z dniem patrona Irlandii, podpisują w języku angielskim przedstawione symbole, elementy - wymagane jest minimum 5 słówek w  języku angielskim;

- uczniowie klas IV-VIII wykonują plakat (format min. A3) zawierający informacje, ciekawostki, symbole związane z Irlandią i obchodami dnia Świętego Patryka (minimum 5 zdań/zwrotów).

 1. Kryteria ocenypracy plastycznej zgłoszonej do konkursu:
 • zgodność z regulaminem i tematyką konkursu;
 • poprawność językowa;
 • trafność dostosowania słownictwa do tematu pracy;
 • samodzielność wykonania pracy;
 • pomysłowość i estetyka pracy;
 • prace mogą zostać wykonane różnymi technikami artystycznymi, format plakatu: A3 lub A4 - w zależności od kategorii wiekowej;
 • każdy z uczestników może wykonać jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych;
 • praca konkursowa musi być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko i klasa, do której uczęszcza uczestnik konkursu.

Pracę konkursową należy dostarczyć do organizatorów konkursu w terminie do dnia 20 marca 2022 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

 1. Nagrody:

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pochwałę oraz pozytywną ocenę za udział w konkursie z języka angielskiego. (Ocenę bardzo dobrą lub dobrą w zależności od wkładu wysiłku w wykonanie pracy konkursowej)

Za zajęcie I, II, III miejsca laureaci otrzymują dyplom, nagrodę rzeczową oraz ocenę celującą z języka angielskiego.

Prace zostaną zaprezentowane na stronie Szkoły oraz na szkolnej wystawie prac.

 1. Ogłoszenie wyników: 31 marca 2022 r.