RECYKLINGOWA TWÓRCZOŚĆ

Z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi zapraszamy do udziału

W SZKOLNYM KONKURSIE EKOLOGICZNYM

Recyklingowa twórczość

Cele konkursu:

 • kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne;
 • pobudzanie wyobraźni i kształcenie inwencji twórczej u dzieci;
 • promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego w rodzinie;

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 0-3 szkoły podstawowej

Warunki uczestnictwa w  konkursie:

 • Konkurs polega na wykonaniu pracy plastyczno-technicznej z odpadów np. butelek plastikowych, szklanych, pojemniczków i kubków plastikowych, folii, papieru, kartonu, sznurków, baterii itp. Mogą to być własnoręcznie wykonane: zabawki, kukły, ekoludki, biżuteria, wyposażenie domu, stworki, zwierzęta, elementy dekoracyjne oraz fantazyjne;
 • Prace powinny być wykonane przez uczniów, dozwolona jest pomoc rodziców;
 • Technika pracy dowolna, forma przestrzenna, wymiary dowolne;
 • Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko autora, klasę.

Przy ocenie i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę:

 • Materiały użyte do wykonania pracy;
 • Kreatywność i estetyka wykonania dzieła;

Organizatorzy: świetlica szkolna

Terminy:

 • do 20 kwietnia 2022 r. należy dostarczyć prace do nauczycieli: Urszuli Widelskiej, Anny Mazurek lub Beaty Jęczeń;
 • 22 kwietnia 2022 r. ogłoszenie wyników;
 • wręczanie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizatorów (za zajęcie trzech pierwszych miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz pochwały).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!