23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa oraz praw autorskich. Święto narodziło się w Katalonii, a jego data 23 kwietnia jest symboliczna dla literatury światowej, gdyż w ten dzień zmarli wybitni poeci Miguel de Cervantes, William Szekspir oraz Inca Garcilaso de la Vega.

Aby zachęcić do czytania klasa VI a zaprasza do udziału w konkursie! Należy wykonać zakładkę do książki.

REGULAMIN KONKURSU
na zakładkę do książki

1. Cele konkursu:
• zainteresowanie dzieci książką,
• rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci,
• rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,
• popularyzacja literatury.


2. Warunki udziału w konkursie:
• uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV-V,
• każdy z uczestników konkursu może dostarczyć tylko jedną zakładkę,
• prace powinny mieć postać zakładki do książki,
• zakładki mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej,
• do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane,
• każda z prac powinna zawierać: imię i nazwisko i klasę uczestnika (na osobnej karteczce).

3. Kryteria oceny prac:
• pomysłowość,
• oryginalność ujęcia tematu,
• estetyka wykonania pracy,
• samodzielność wykonania.

4. Terminy:
Pace należy dostarczyć do 28.04.2022 r. do organizatorów.

5. Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs.

6. Prace konkursowe oceniać będzie jury.

7. Laureaci otrzymają dyplomy i drobne nagrody.

Organizatorzy:
Paulina Pańko
Kl. VI a