KONKURS PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ W JĘZYKU OBCYM

pngeggUWAGA KONKURS!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA

KONKURS PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ

W JĘZYKU OBCYM

6 GRUDNIA 2022 r.

ZGŁOSZENIA DO 29 LISTOPADA 2022 R.

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE PONIŻEJ

ORGANIZATORZY:

Wioletta Rzezak-Wesołowska

Urszula Widelska

Andrzej Pietraś

Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Świątecznej w języku obcym

 1. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
 • 6 grudnia 2022 roku, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bełżycach
 • Godzina: 9:00-10:30 kategoria I

               11:00-12:30 kategoria II   

 1. UCZESTNICY:

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych:

 • Kategoria I - uczniowie oddziałów przedszkolnych, klas I-III szkoły podstawowej
 • Kategoria II - uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej
 1. CELE:
 • Pogłębienie wiedzy o tradycjach świątecznych w innych krajach (anglo- i niemieckojęzycznych oraz Ukrainie),
 • Konfrontacja umiejętności wokalnych i estradowych dzieci i młodzieży,
 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do nauki i rozwoju pod kątem języków obcych,
 • Zainteresowanie uczniów muzyką i piosenką obcojęzyczną,
 • Promocja kreatywnego spędzania czasu wolnego,
 • Doskonalenie umiejętności muzycznych,
 • Integracja dzieci i młodzieży naszej szkoły
 • Poznanie utworów autorów muzyki światowej,
 1. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

Zasady:

 • W konkursie mogą brać udział soliści.
 • O udziale w konkursie decyduje data zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmują Panie Wioletta Rzezak-Wesołowska i Urszula Widelska do dnia 29.11.2022 r.
 • Wyklucza się technikę playbacku. Podkładem muzycznym podczas nagrania może być akompaniament własny bądź nagranie instrumentalne MP3.
 • W grupie wiekowej 0-III - piosenka może być śpiewana w wersji karaoke lub z pamięci.
 • W grupie IV-VII - piosenka musi być śpiewana z pamięci.
 • Podczas konkursu mile widziane oryginalne stroje lub dodatki świąteczne oraz choreografie.

Warunki:

 • Wykonawcy przygotowują jeden utwór o tematyce świątecznej w języku angielskim, niemieckim lub ukraińskim.
 • W czasie prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków artystycznych (mimika, gesty, ruch, strój, rekwizyty oraz inne pomoce techniczne).
 • Uczestnicy przygotowują piosenki z podkładem muzycznym na MP3 (pendrive) lub przy akompaniamencie własnym.
 • Podkład muzyczny musi być dostarczony do 29.11.2022r. (wtorek) włącznie, do Pana Andrzeja Pietrasia.
 1. KRYTERIA OCENY I NAGRÓD
 • Organizator Szkolnego Konkursu Piosenki Świątecznej powołuje Jury, które oceniać będzie ogólne wrażenia artystyczne, poprawność językową wykonywanego utworu, walory wokalne, interpretację utworu, dobór repertuaru i możliwości wykonawcy, poziom trudności wykonywanego utworu, umiejętności warsztatowe (strój, kreatywność, itp.).
 • O przyznaniu miejsc i nagród decyduje Jury.
 1. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE
 • Wykonawcom zapewniamy sprzęt nagłaśniający, możliwość korzystania z odtwarzacza CD, laptopa, projektora. 
 • Decyzje Jury są ostateczne.
 • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!

                                   ORGANIZATORZY: Wioletta Rzezak-Wesołowska, Urszula Widelska, Andrzej Pietraś