II OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „ODDAJ KREW – RATUJ ŻYCIE”

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w następujących kategoriach wiekowych:

- Uczniowie klas I-IV

- Uczniowie klas V-VIII

Celem konkursu jest: propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei honorowego oddawania krwi oraz wyłonienie najlepszych plakatów promujących krwiodawstwo. Organizatorem jest Klub Honorowych Dawców Krwi „Ostoja” w Łukowie.

Praca konkursowa polega na wykonaniu plakatu w formacie A4 dowolną techniką rysunkową lub malarską z wyraźnie umieszczonym hasłem nawiązującym do idei honorowego krwiodawstwa „ODDAJ KREW-RATUJ ŻYCIE”. Pracę należy wykonać samodzielnie. Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę zgodną z tematem, z jasnym przekazem promującym krwiodawstwo oraz uwzględnionymi walorami artystycznymi, m.in. kompozycją, kolorystyką oraz techniką wykonania. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę dotyczącą pracy zawierającą: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, klasę i województwo. Ponadto, razem z pracą należy przesłać formularz zgłoszeniowy. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają pochwały do dziennika. Prace można składać w bibliotece szkolnej u Pani Doroty Nowak lub u Pani Anety Żydek w sali 43 do dnia 8 marca do godz.15:30.

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Oddaj krew - ratuj życie

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Dorota Nowak
Aneta Żydek